POLISA OSIGURANJA NA SVIM CVS LOKACIJAMA. JEDNOSTAVNO I POVOLJNO.

CVS mreža tehničkih pregleda, u saradnji sa Globos osiguranjem, u svim svojim objektima u ponudi ima dve polisu pomoć na putu i putno zdravstveno osiguranje. Na taj način Vam omogućavamo da na jednom mestu obavite sve što je potrebno za bezbedno i ugodno putovanje Vas i Vaše porodice, na jednostavan način i po povoljnim uslovima.

Šta polise podrazumevaju?

POLISA OSIGURANJA POMOĆ NA PUTU obezbeđuje svu neophodnu pomoć na putu za Vaš automobil koja važi u Srbiji i Evropi, a pokriva:

 • Popravku manjih kvarova na licu mesta
 • Šlepanje vozila do najbližeg servisa ili drugu lokaciju po želji klijenta, ukoliko se na mestu događaja vozilo ne može osposobiti za dalju vožnju ili ukoliko je sipano pogrešno gorivo
 • U slučaju da je nemogućnost nastavka putovanja posledica saobraćajne nezgode ili nesreće, preduslov za šlepanje je da je policija sačinila zapisnik
 • Izvlačenje vozila iz vode, blata, jarka, kanala
 • Privremeno čuvanje vozila na obezbeđenom parkingu posle saobraćajne nezgode
 • Prevoz putnika do odredišta ili prebivališta u slučaju da se vozilo ne može popraviti ili da je ukradeno; prevoz po vozilo u servis nakon organizovane asistencije van Srbije
 • Prenoćište dok je vozilo u servisu
 • Najam zamenskog vozila ako popravka traje duže od 24 časa i udaljenost od odredišta je veća od 100 km
 • Organizaciju pomoći šlepanja, popravki, prevoza, smeštaja, najma zamenskog vozila…
 • Pružanje informacija o kontakt telefonima ovlašćenih servisa, iznosu putarina, stanju na putevima, obaveštavanje porodice, policije, hitne pomoći i slično.

Uporedna tabela paketa

Asistencija i OpisCORIS PlusCORIS Premium
Servisiranje informacijaSaveti o postupanju u slučaju saobraćajne nezgode, u slučaju nastanka kvara ili krađe; info o lokacijama i kontaktima servisa; udaljenostima destinacija; o iznosima putarine; vremenskim uslovima; stanju na putevima i graničnim prelazima; prosleđivanje info članovima porodice, kolegama, prijateljima, policiji ili hitnoj pomoći NeograničenoNeograničeno
Organizacija pomoći na putu (Srbija i Evropa)Organizacija popravke u slučaju manjeg kvara na licu mesta; organizacija vuče do najbližeg servisa koji može osposobiti vozilo, sedišta ili prebivališta korisnika; organizacija prevoza vozača i putnika do prebivališta ili odredišta ako je vozilo ukradeno ili se ne može popraviti; organizacija prenoćišta za putnike i vozača; organizacija najma zamenskog vozila NeograničenoNeograničeno
Popravka vozilaU slučaju manjeg kvara koji se može otkloniti na mestu događajado 50 EUR(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope uključujući Srbiju)do 75 EUR(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope uključujući Srbiju) 
Prevoz vozila u slučaju kvaraPrevoz (šlepovanje) vozila ukoliko se vozilo na mestu događaja ne može osposobiti za nastavak putovanja. Prevoz se organizuje do najbližeg auto-servisa, auto-otpada ili gde korisnik želido 100 EUR(za slučaj koji nastane na teritoriji Srbije) do 175 EUR(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije)do 150 EUR(za slučaj koji nastane na teritoriji Srbije) do 350 EUR(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije) 
Pogrešno gorivoPrevoz (šlepovanje) vozila na dijagnozu i popravku u slučaju sipanja pogrešnog goriva xdo 150 EUR
Prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgodePrevoz (šlepovanje) vozila ukoliko se vozilo na mestu događaja ne može osposobiti za nastavak putovanja. Prevoz se organizuje do najbližeg auto-servisa ili auto-otpada. U slučaju saobraćajne nezgode uslov za organizaciju prevoza vozila je da je policija izvršila uviđaj i da je sačinjen policijski zapisnik o nezgodi. Bez limita(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope uključujući Srbiju)Bez limita(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope uključujući Srbiju)
Izvlačenje vozilaOrganizacija izvlačenja vozila u slučaju kada se vozilo našlo u provaliji, jarku, blatu, vodi i sl. do 150 EURdo 225 EUR
Čuvanje vozilaOrganizacija privremenog smeštaja vozila na obezbeđenom parkingu, nakon saobraćajne nezgode do 25 EURdo 75 EUR
Povratak po voziloOrganizacija povratka po vozilo i preuzimanje vozila koje je ostalo u servisu nakon organizovane asistencije, za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije Xdo 175 EUR
Prevoz vozača i putnikaPrevoz do mesta prebivališta ili do odredišta u slučaju da se vozilo ne može popraviti ili je ukradenoSlučaj na teritoriji Srbije:do 25 EUR po osobi,125 EUR za osobe zajedno Slučaj izvan teritorije Srbije (Evropa):do 40 EUR po osobi, do 200 EURza sve osobe zajednoSlučaj na teritoriji Srbije:do 35 EUR po osobi,175 EUR za osobe zajedno Slučaj izvan teritorije Srbije (Evropa):do 60 EUR po osobi, do 300 EURza sve osobe zajedno 
Prenoćište za vozača i putnikeZa vreme dok je vozilo u servisu. Uključeni troškovi noćenjaSlučaj na teritoriji Srbije:max 40 EUR po noćenju, po osobi, max 2 noćenja Slučaj izvan teritorije Srbije (Evropa): max 75 EUR po noćenju,po osobi, max 2 noćenjaSlučaj na teritoriji Srbije:max 50 EUR po noćenju, po osobi, max 3 noćenja Slučaj izvan teritorije Srbije (Evropa): max 100 EUR po noćenju,po osobi, max 3 noćenja 
Zamensko voziloOrganizacija najma vozila u slučaju da popravka vozila traje duže od 24h i da je udaljenost do krajnjeg odredišta veća od 100 km do 50 EUR po danu, max 2 dana,(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije)do 75 EUR po danu, max 3 dana,(za slučaj koji nastane na teritoriji Evrope izvan Srbije)
COFUS Osiguran popustMogućnost korišćenja popusta prilikom kupovine kod partnera u sistemu COFUS osiguran popust u zemlji i inostranstvu ü   ü   
Godišnja premija osiguranja (RSD)2,250.003,900.00

POLISA PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. Individualno ili porodično, Globos putno zdravstveno osiguranje ima jednu od najpovoljnijih polisa na tržištu, koja vam omogućava da:  

 • Putujete bez granica, širom sveta i bilo kojim prevoznim sredstvom ili povodom – sami, službeno ili porodično
 • Budete sigurni kada putujete sami, sa porodicom ili u grupi, sportska takmičenja i pripreme, u toku jednog ili više odlazaka
 • Putujete sa bebama i starijima od 85 godina
 • Koristite porodičnu polisu i kada samo jedan roditelj putuje sa decom
 • Covid 19, kao dodatno pokriće
 • Telemedicinu, online konsultacije sa lekarom na srpskom jeziku, u svim situacijama kada nije hitna intervencija i nije neophodan direktan kontakt sa lekarom