CVS tehnički pregledi

Prva registracija motornog vozila u Republici Srbiji

Pod prvom registracijom motornog vozila na teritoriji Republike Srbije se podrazumeva

  • registracija novog vozila uvezenog iz inostranstva
  • registracija korišćenog motornog vozila uvezenog iz inostranstva ( više o uvozu )
  • registracija novog vozila domaće proizvodnje

Prilikom prve registracije vozilo dobija nove registarske tablice, registracionu nalepnicu i saobraćajnu dozvolu. Prva registracija se vrši u mestu prebivališta za fizička , odnosno sedišta firme za pravna lica.

Potrebna dokumentacija za prvu registraciju vozila (potrebno je priložiti):

  • Tehnički pregled – registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti motornog vozila koji ne treba da bude stariji od 30 dana;
  • Dokaz o poreklu i vlasništvu nad motornim vozilom – saobraćajna dozvola, račun, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva;
  • Dokaz o identitetu vlasnika – važeća lična karta ili lična karta za stranca; putna isprava za strance sa odobrenim boravkom u Republici Srbiji dužem od šest meseci; rešenje iz „Agencije za privredne registre“ o upisu u privredni registar – za pravna lica;
  • Carinska dokumentacija sa dokazom o izmirenim obavezama (za vozila iz uvoza);
  • Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila (polisa osiguranja od autoodgovornosti i takse)
Od ostalih aktuelnosti izdvajamo