CVS tehnički pregledi

Registracija TAXI vozila

 

Sa vozilom otići na tehnički pregled.

Potrebna dokumenta:

1. Saobraćajna dozvola

Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list kao potvrda ispravnosti vozila.
Napomena: Za taksi vozila je potrebno uraditi i estetski pregled u Direkciji za javni prevoz-sektor za auto taksi prevoz na adresi Agostina Neta br. 1 Beograd.


Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja). Polisu možete videti ako kliknete O V D E.Pored polise osiguranja za taksi vozila potrebno je uplatiti i polisu osiguranja putnika u javnom prevozu. Prilikom kupovine polise potrebno je potpisati i udariti pečat firme na mestu predviđenom za to.

Potebna dokumenta:

1. Saobraćajna

2. Prethodna polisa


Uplata taksi se vrši na šalteru banke ili pošte

Potrebna dokmenta:

1. Popunjene uplatnice za takse i polise

Nakon uplate na šalteru se dobijaju overeni primerci uplatnica (original i kopija).


Potrebna dokumentacija:

1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)

2. Kopija polise (drugi primerak)

3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)

4. Lična karta vlasnika taxi vozila

5. Saobraćajna dozvola

6. APR rešenje – kopija (original na uvid)

7. Fotokopija TAXI kartice

8. Uverenje o estetskom pregledu

9. Rešenje o taksi vozilu

10. Kopija polise osiguranja putnika u javnom prevozu (drugi primerak)

Od ostalih aktuelnosti izdvajamo